ژانویه 21, 2020

معنی فلوئور

عنصر فلوئور  F و تاریخچه کشف آن : فلوئور الكترونگاتيوترين عنصر جدول تناوبي است و مي‌تواند با ساير عناصر تركيب شود. اين ماده در انرژي اتمي […]
ژانویه 21, 2020

کاتالوگ ایمنی اسید فلوریدریک

اسامی: اسید هیدروفلوريك، فلوريد هیدروژن، هیدروفلورايد نام به لاتین:  Hydrogen Fluoride (HF) فرمول شیمیائی:  HF 1. خواص و ویژگیها 1-1 ميزان سميت: سمیت بالا با قدرت […]
ژانویه 21, 2020

سنگ فلورین

کانی (ماده معدنی)  فلورین : كانی فلورين يا فلوئوريت به فرمول شيميایی CaF2 مهمترين كانی فلوئور در طبيعت میباشد که می توان فلوئور را از آن […]
ژانویه 21, 2020

درمان هاي تخصصی سوختگی با هیدروفلوریک اسید

ژانویه 21, 2020

تاثیرات حاد اسید فلوریدریک