آوریل 26, 2020

برج تقطیر

برج تقطیر  برای جداسازی مواد با استفاده از اختلاف نقطه جوش و اعمال حرارت از دستگاهی بنام برج تقطیر استفاده می گردد . در برج تقطیر […]
آوریل 26, 2020

کوره

کوره کوره ها تجیهزاتی هستند که انرژی گرمایی ناشی از احتراق یک سوخت را به یک سیال منتقل می نمایند . این سیال می تواند آب […]
آوریل 26, 2020

راکتور

راکتور اغلب فرآیندهای تولید مواد و محصولات شیمیایی توأم با تغییر ماهیت شیمیایی مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد دیگر می باشد . این تغییر […]
ژانویه 21, 2020

معنی فلوئور

معنی فلوئور عنصر فلوئور  F و تاریخچه کشف آن : فلوئور الكترونگاتيوترين عنصر جدول تناوبي است و مي‌تواند با ساير عناصر تركيب شود. اين ماده در […]
ژانویه 21, 2020

کاتالوگ ایمنی اسید فلوریدریک

کاتالوگ ایمنی اسید فلوریدریک کاتالوگ ایمنی اسید فلوریدریک را می توانید از بخش زیر دانلود نمایید.
ژانویه 21, 2020

سنگ فلورین

سنگ فلورین کانی (ماده معدنی)  فلورین : كانی فلورين يا فلوئوريت به فرمول شيميایی CaF2 مهمترين كانی فلوئور در طبيعت میباشد که می توان فلوئور را […]
ژانویه 21, 2020

درمان هاي تخصصی سوختگی با هیدروفلوریک اسید

درمان هاي تخصصی سوختگی با هیدروفلوریک اسید شیوه نامه برخورد با حادثه شیمیایی اسید فلوریدریک را می توانید از بخش زیر دانلود نمایید.
ژانویه 21, 2020

تاثیرات حاد اسید فلوریدریک

تاثیرات حاد اسید فلوریدریک